köhnə

köhnə
sif. <fars.>
1. Uzun müddət işlənməkdən dağılmış, xarab olmuş, yıpranmış, köhnəlmiş; nimdaş (yeni ziddi). Köhnə ayaqqabı. Köhnə palto. Köhnə araba. Köhnə stul. – Pişxidmətlər şüru etdilər Yusif Sərracın köhnə paltarını soyundurmağa və xələtişahanəni ona geydirməyə. M. F. A.. Üstünə köhnə bir cecim atılıb; Çarvadarlar gün altda yatmışdır. A. S.. Ələsgər dayı özü ilə Kürdüstandan kim bilir hansı zamandan qalmış köhnə bir saz gətirmişdi. İ. Ə.. // Çoxdan qalan (saxlanan). Köhnə çaxır. Köhnə sirkə.
2. Bundan öncə olan, əvvəlki, sabiq, keçmiş (təzə ziddi). Köhnə direktor. Köhnə rəis. Köhnə sədr. – <Miraxur:> Sən Allah, Mirzə Həbib, de görüm xalq bizim köhnə padşahımızın haqqında nə danışır? M. F. A.. Bir bax gör köhnə briqadir yerində nə qurdalanır? Q. İlkin.
3. Çoxdan qalma, keçmiş, çoxdan işlənən, indiyədək davam edən, keçmişə aid olan, vaxtı keçmiş. Köhnə üsul. Köhnə qayda. – Aşkar şeydir ki, təzə olan yerdə köhnə qanunlar gərək pozulsunlar. C. M.. Köhnə istibdad düşdü, parladı tərzicədid. Ə. Q.. Gənclərimizin köhnə adət və etiqadların təsirinə düşmələrinə dözmək olmaz. Ə. S..
4. Qədim, keçmiş dövrə aid, əski. Köhnə şəhər divarları. Köhnə bina. Köhnə abidələr. – Köhnə Azərbaycanın uzaq bir bucağında; Qoca Həsən dayının alçaq koması vardı. R. R.. Cavad kəndin qabağındakı köhnə qala yerlərini nəzərdən keçirtdi. Ə. Vəl.. Səngərdir başdan-başa o köhnə Mədinənin; Hər küçəsi, hər tini. B. V..
5. Təcrübəli, qocaman, stajlı, dünyagörmüş, bir işdə çox işləyib bişmiş; bişkin. Köhnə müəllim. Köhnə xanəndə. Köhnə usta. – Düzdür, Bayram kişi özü köhnə ovçu idi. M. Rz.. // Yaşlı, qoca, yaşca daha böyük. Köhnə kişi. Köhnə qadın. – Bəzi köhnə yaşlı kişilər və bir para Allah bəndələrindən başqa onu sayan, ona həmişəki ehtiramı edən yox idi. Qant.. <Sultan:> Axırda, cavanlarımıza yumruq dəyəndə də . . barbar bağırdılar ki, bəs ay nə bilim, köhnə kadrlar bizim qabağımızı kəsirlər, bizə post vermirlər!. . İ. Hüseynov. // İs. mənasında (əsasən cəmdə işlədilir). Köhnələrin fikri. – O köhnələrdən əcəb kim, utanmayıb da, deyirlər; Gərək bu əsrə görə böylə, böylə adət olaydı! M. Ə. S..
6. Çoxdankı, lap əvvəlindən, əski. Köhnə şəhərli. Köhnə tanış. – Yox yeni bir dinə yəqinim mənim; Köhnə müsəlmanəm, a şirvanlılar! M. Ə. S.. Yarım saatdan sonra neçə nəfər köhnə rəfiqlərlə Şaban daxil oldu. Ə. H.. Sən mənə tanışsan, mən sənə tanış; Bu köhnə dostunu tanı, bənövşə! M. D..
7. Mürtəce, vaxtı keçmiş, indiki dövrə uyğun gəlməyən (yeni ziddi). Köhnə fikir. Köhnə əqidə. – «Molla Nəsrəddin» çürümüş, köhnə, yaramaz, üfunət saçan həyat və ictimai əlaqələrin hərtərəfli və öldürücü tənqidçisidir. M. İ..
◊ Köhnə hamam, köhnə tas – bax əski hamam, əski tas («əski 1»də). Köhnədən vurub təzədən çıxmaq – həm köhnədən, həm təzədən, hər şey haqqında danışmaq. . . Mürşüdoğlu nağıla başlayıb köhnədən vurub təzədən çıxdı. S. R.. köhnə-köhnə sif. və zərf Köhnə, əski, qədim (çoxluq bildirir). Köhnə-köhnə fikirlərlə mübarizə aparmaq. – <Şahqulu:> Rəhmətliyin oğlu, köhnə-köhnə peşəni əldən qoymayıb korlayırsan. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • köhnəlmə — «Köhnəlmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • köhnələşmə — «Köhnələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Kohn — ist ein jüdischer Nachname und der Familienname folgender Personen: Alfred Kohn (1867–1959), tschechischer Medizinwissenschaftler Alfred Kohn, Pseudonym Karl Alfredy (1877– nach 1935), deutscher Kapellmeister und Komponist Angela Kohn, bekannt… …   Deutsch Wikipedia

 • Kohn — is a surname, which may refer to: People * Alfie Kohn, American lecturer and author * Dan Kohn Sherbock, Jewish theologian * David Kohn, Russian archaeologist * Donald Kohn, economist * Fritz Nathan Kohn, later Kortner, Austrian born stage and… …   Wikipedia

 • Köhnəkənd — or Kyohnak’end or Këgnakend or Këkhnekend may refer to: * Köhnəkənd, Gadabay, Azerbaijan * Köhnəkənd, Lachin, Azerbaijan …   Wikipedia

 • Kohn — Kohn, Köhn Fréquent en Allemagne et en Autriche, également présent en Alsace Lorraine, c est un hypocoristique du prénom germanique Konrad (kuoni = brave + rad = conseil). Dans certains cas, Kohn est aussi un patronyme juif, variante de Cohen …   Noms de famille

 • Köhn — Kohn, Köhn Fréquent en Allemagne et en Autriche, également présent en Alsace Lorraine, c est un hypocoristique du prénom germanique Konrad (kuoni = brave + rad = conseil). Dans certains cas, Kohn est aussi un patronyme juif, variante de Cohen …   Noms de famille

 • Kohn — Kohn,   Walter, amerikanischer Chemiker österreichischer Herkunft, * Wien 9. 3. 1923; 1950 60 Professor in Pittsburgh, danach bis 1979 in San Diego, 1979 84 Direktor des Instituts für theoretische Physik in Santa Barbara. Kohn erhielt für seine… …   Universal-Lexikon

 • Kohn — Kohn, 1) Salomon, Schriftsteller, geb. 8. März 1825 in Prag, gest. daselbst 6. Nov. 1904, Sohn eines israelitischen Kaufmanns, studierte 1844–46 auf der dortigen Universität besonders mathematische Wissenschaften und trat dann als Teilnehmer in… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Kohn — Kohn, Salomon, Romanschriftsteller, geb. 8. März 1825 zu Prag, gest. das. 6. Nov. 1904; schrieb: »Gabriel« (1853), »Die Starken« (1878), »Prager Ghettobilder« (1882) u.a …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Kohn [2] — Kohn, Theodor, Erzbischof, geb. 22. März 1845 in Březnitz (Mähren), 1882 Prof. am Priesterseminar zu Olmütz, 1892 Fürsterzbischof von Olmütz; 1904 zur Abdankung veranlaßt; jetzt Titular Erzbischof von Pelusium …   Kleines Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”